Monday, 25/01/2021 - 20:45|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON XÃ YÊN TRẠCH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

 

      PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG 

TRƯỜNG MN XÃ YÊN TRẠCH

 

 
  

Số: 44/KH- TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                   Yên Trạch, ngày 16 tháng 8  năm 2020

 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

        NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

Căn cứ  Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non;

      Căn cứ vào Kế hoạch phát triển giáo dục số 43/KH- TrMN của trường MN xã Yên Trạch  ngày 24 tháng 03 năm 2020 đã được phê duyệt;

 Căn cứ vào tổng điều tra độ tuổi các thôn trong toàn xã và tình hình cơ sở vật chất thực tế của địa phương,
         Trường MN Yên Trạch xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020- 2021 như sau:
      I. Mục đích yêu cầu.
     1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, công khai, công bằng, đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các độ tuổi, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
    2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo bốn rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
    3. Tiếp tục thực hiện chủ trương, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các lớp học.

     II. Nội dung chính trong tuyển sinh
    1. Đối tượng tuyển sinh
      Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã Yên Trạch.
    2. Phân theo khu ( tuyến tuyển sinh) và chỉ tiêu:

    - Khu Trung tâm gồm các thôn: Na Hiên, Na Mẩy, Bài Kịnh, Đin Đeng, Khuân Cướm, Khau Đu, Làng Nông, Đồng Quốc
    - Khu lẻ Bản Héo gồm các thôn: Khuân Lặng, Na Pháng, Bản Cái, Bản Héo.

* Dự kiến số trẻ, số lớp:

- Dự kiến số trẻ tuyển sinh: 420 cháu;

Trong đó: Nhà trẻ 55 cháu; mẫu giáo 365 cháu

     - Dự kiến số nhóm, lớp: 15 nhóm,lớp; trong đó: Nhà trẻ: 3 nhóm; MG: 12 lớp

+ Khu Trung tâm 11 nhóm, lớp; Trong đó: Nhà trẻ 2 nhóm; MG 3-4 tuổi 3 lớp; MG 4-5 tuổi 3 lớp; MG 5-6 tuổi 3 lớp.

+ Khu Bản Héo 4 lớp; Trong đó: Nhà trẻ 1 nhóm; MG 3-4 tuổi 1 lớp; MG 4-5 tuổi 1 lớp; MG 5-6 tuổi 1 lớp.

    3. Hồ sơ:
    - Đơn xin học (theo mẫu của trường).
    - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

    - Đơn xin bán trú.

    - Bản phô tô giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (không cần công chứng).
    - Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an xã Yên trạch, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn xã.
    III- Thời gian tuyển sinh:

     - Từ ngày 15/8  đến ngày 25/8/2020

    - Địa điểm:  Nhận hồ sơ tuyển sinh tại trường MN xã Yên Trạch.
    - Thời gian nhận hồ sơ các ngày trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật.
    + Sáng từ 7h30’ đến 11h00’
    + Chiều từ 14h00’ đến 16h30’

    IV. Tổ chức thực hiện:
    1-Với nhà trường;
    - Xây dựng kế hoạch báo cáo với Phòng GD & ĐT huyện Phú Lương – UBND xã YênTrạch.
    - Thông báo công khai tại trường về khu trung tâm và khu lẻ Bản Héo, tuyển sinh do BCĐTS  quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về; Độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường.

    - Thành lập hội đồng tuyển sinh, phân công các thành viên trong hội đồng tuyển sinh phụ trách các độ tuổi.

    - Ban lãnh đạo trường  phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực và giám sát việc thực hiện kế hoạch và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình tuyển sinh.

    2- Kết hợp UBND xã Yên Trạch:

    - Tuyên truyền, vận động và thường xuyên phổ biến kế hoạch tuyển sinh để các bậc phụ huynh trên địa bàn có con trong độ tuổi đến trường biết và làm thủ tục nhập học theo quy định trước 10 ngày khi bắt đầu tuyển sinh và trong thời gian tuyển sinh.
    - Làm tốt công tác điều tra phổ cập, xác minh những trường hợp có hộ khẩu không rõ ràng hoặc có hộ khẩu nhưng không thường xuyên cư trú sinh hoạt tại địa bàn xã; chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc xác nhận thực tế cư trú và thời điểm cư trú.  

    3- Đối với các bậc cha mẹ học sinh:
    - Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tiếp với người bán hồ sơ;  khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào sổ theo dõi trẻ đến trường.

    - Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em theo đúng thời gian quy định.

    - Phản ánh về hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc trong quá trình tuyển sinh.
V. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH  

Thời gian

Nội dung

016/8/2020  đến  25/8/2020

- Tuyển sinh khu trung tâm và khu lẻ Bản Héo vào trường MN
- CMHS đăng ký tuyển sinh, mua hồ sơ tại trường.
- Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tiếp

 

Từ
26/8/2020
đến
31/8/2020

- Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh ( Giấy khai sinh hợp lệ, giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cân nghèo.

 - Hộ khẩu Photo không cần công chứng mang bản chính để đối chiếu; giấy đăng ký tạm trú (đối với trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). 

 

Từ
01/9/2020
đến
04/9/2020

- Phân lớp theo HS tuyển sinh

- Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu

- Sau khi phòng GDĐT phê duyệt phương án tuyển sinh bổ sung của nhà trường (nếu có).
- Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung

              Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021. TrườngMN xã Yên Trạch yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban giám hiệu để được giải quyết./.

 

 
Nơi nhận:
- Phòng GD & ĐT Phú lương;
- Lưu: VT.
 
 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Cúc

 

 

 

 

 

Tác giả: Phạm Nhị
Nguồn: Sưu tầm
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 31
Tháng 01 : 655
Năm 2021 : 655